menu:    
  3GB.pl > Titulus Crucis > Milczący świadek Męki Pańskiej >

 
 
Wstęp

autor: Bogdan M. Kwiatek
tytuł: 'Titulus Crucis' - "Milczący świadek Męki Pańskiej"
miejsce: Kraków 2003
copyright: (c) 2003 by Bogdan M. Kwiatek
Wydanie: I, Kraków 2003
Wydawca: 3GB.pl
Wyłączny dystrybutor "Titulus Crucis": 3GB.pl
Kontakt z autorem: e-mail: Bogdan.Kwiatek@swiatpodrozy.pl

Spis treści:

· IMPRIMATUR Krakowskiej Kurii Metropolitalnej
· List Ks. Bpa Prof. Dra Hab. Stanislawa Wielgusa - Przewodniczacego Rady Naukowej Episkopatu Polski
· Atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej

· Wprowadzenie
· Relikwie z Bazyliki Santa Croce in Gerusalemme
· Badania Hesemanna dokonane w latach 1997-2000
· Legenda o Św. Helenie
· Relikwie Sessoriańskie
· Titulus Crucis - Napis na Krzyżu Jezusa Chrystusa
· Relikwia Titulus Crucis - badanie paleograficzne
   o Pierwszy wiersz: hebrajski (żydowski/aramejski)
   o Drugi wiersz: greka
   o Trzeci wiersz: łacina
   o Konkluzja
· Relikwie Krzyża Świętego i Całunu Turyńskiego
· Implikacje

· Podziękowanie
· Zamówienie
   Replika Titulus Crucis

Od producenta i wyłącznego dystrybutora 'Titulus Crucis':
Z każdej sprzedanej tabliczki 'Titulus Crucis'™ 10% dochodu zostanie przeznaczone na Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach.
3GB.pl

<< 3GB.pl >>
Okładka 'Titulus crucis'