menu:    
  3GB.pl > Titulus Crucis > Milczący świadek Męki Pańskiej >

 
 
Relikwie Sessoriańskie

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione powody, możemy przyjąć, że nie tylko relikwie Krzyża, ale również i 'titulus' zostały podzielone przez św. Helenę, z czego jedna część została w Jerozolimie, a druga przywieziona do Rzymu, "do pałacu" - jak dokładnie mówi Teodoret (Hist. Ecc. I, 17). Rezydencja Cesarzowej Heleny (rzymski pałac "Sessorium") została przebudowana w Bazylikę Krzyża Jerozolimskiego - na co wskazuje ewidencja piśmienna i archeologiczna. Dalszy przekaz historyczny relikwii 'titulus' został dokładnie udokumentowany od IV w. aż do dzisiaj. Nie ma w tej kwestii żadnych "białych plam", jak to jest w przypadku wielu innych relikwii.

'Titulus' został ponownie "odkryty" w 1492 r., gdyż przez długie stulecia był zamknięty w ołowianym pudełku, noszącym pieczęć kard. Gerarda, późniejszego papieża Lucjusza II (1144-45), i schowany w ścianie Kaplicy św. Heleny. Z XV w. pochodzi srebrna teka, będąca głównym elementem relikwiarza powstałego w 1827 r., gdy 'titulus' ponownie skupił na sobie uwagę Kościoła. Wtedy bowiem, pod przewodnictwem przeora zakonu Cystersów ojca Benignio dokonano próby rekonstrukcji tekstu, czego efekt w postaci malowidła można oglądać na ścianie w Kaplicy.

Dzisiaj 'titulus' jest przechowywany i pokazywany razem z innymi relikwiami pochodzącymi ze znaleziska św. Heleny w Kaplicy Św. Krzyża. Można tu zobaczyć m.in.: trzy fragmenty "Prawdziwego Krzyża", "Święty Gwóźdź" oraz ciernie z "Korony Cierniowej". Niestety, jak zaświadcza zdumiony Borgehammar, relikwie nigdy wcześniej nie były poddane naukowym badaniom. Jakkolwiek nie jest możliwe, by stwierdzić autentyczność fragmentów Krzyża czy "Świętego Gwoździa" jakąkolwiek naukową metodą, to jednak 'titulus' pozostaje dla naukowców swego rodzaju wyzwaniem, tym bardziej, że nosi dość czytelną inskrypcję.

<< 3GB.pl >>
 Relikwie