menu:    
  3GB.pl > Titulus Crucis > Milczący świadek Męki Pańskiej >

 
 
Relikwie Krzyża Świętego i Całunu Turyńskiego

Interesujące jest, że 'titulus' i inne "relikwie sessoriańskie", które są przechowywane w Bazylice Santa Croce, wykazują wiele podobieństw do Całunu Turyńskiego. Jest przy tym bardzo znaczące, że od czasów ich odkrycia w IV w. są one dobrze udokumentowane, choć ich los był zupełnie inny niż w przypadku Sindon.

Zrekonstruowana część krzyża "Dobrego Łotra" wiedzie nas daleko poza romantyczny świat chrześcijańskiej ikonografii do realnego świata rzymskich krzyżowań. Ta rzymska metoda karania jest opisana przez kilku starożytnych autorów, w tym: Dionizosa z Halikarnasu, Artemidora, Plauta, Quintyliana, Cycerona, Tacyta, Swetoniusza, Firmicusa Maternusa, Xenofontosa z Efezu, Józefa Flawiusza i innych. Zgodnie z opinią ich wszystkich, osoba skazana była najpierw mocowana do belki poprzecznej ("patibulum"), potem prowadzona przez miasto, biczowana przez całą drogę aż do miejsca egzekucji - co stwierdził Plaut: "Patibulum ferat per urbem, deinde affigatur cruci". Tam na miejscu skazaniec wraz z belką poprzeczną był unoszony do podnóżka pionowego słupa, stojącego już na miejscu egzekucji, i przymocowany do niego. Artemidor porównał proces unoszenia krzyża ze stawianiem żagla na maszcie statku. Takim właśnie patibulum jest "kawałek krzyża dobrego łotra" znajdujący się w Santa Croce - co jest wspomniane w źródłach. Ponadto, z "nadruków" na Całunie Turyńskim możemy wnioskować, że patibulum Krzyża Chrystusa było szerokie na mniej więcej 13 centymetrów - dokładnie taki rozmiar, jaki ma kawałek krzyża w Santa Croce.

"Święty Gwóźdź" z bazyliki jest tego samego typu i rozmiaru jak gwóźdź odnaleziony w 1968 r. w Giv´at ha-Mivtar w Jerozolimie w kości stopy ukrzyżowanego człowieka. Co więcej, jego rozmiar 0,8 cm odnosi się do rany po gwoździu na Całunie Turyńskim, która podobnie ma rozmiar 0,9 cm.

Jeszcze jednym znaczącym odniesieniem do krzyża jest odkrycie dziwnych łacińskich i greckich inskrypcji na Całunie Turyńskim przez naukowców z Francuskiego Instytutu Optyki pod kierownictwem Andre Marion, fizyka jądrowego z CNRS, zawierające słowa: IN NECE(M) (kara śmierci), (O)PSKIA (cień twarzy), (I)HSOY (Jezus) I NAZARENUS - takie samo słowo i w ten sam sposób napisane jak na 'titulus'.

<< 3GB.pl >>
 Krzyż z 'titulus' w Kościele św. Jacka w Chicago