menu:    
  3GB.pl > Titulus Crucis > Milczący świadek Męki Pańskiej >

 
 
Relikwie z Bazyliki Santa Croce in Gerusalemme

Prawdopodobnie najbardziej znaczącą spośród relikwii zachowanych w Bazylice Krzyża Jerozolimskiego w Rzymie (Santa Croce in Gerusalemme) jest relikwia 'titulus crucis' - zwana też 'titulus Christi', czyli tytuł winy Jezusa Chrystusa, jaki został umieszczony na krzyżu tuż przed ukrzyżowaniem. Zgodnie z tradycją, relikwia ta została przywieziona do Rzymu przez Cesarzową Helenę w 326 r., po odnalezieniu jej wraz z pozostałymi relikwiami Krzyża Świętego podczas budowy Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie. Chociaż łatwo uznać relikwię jako wykonane później "pobożne" fałszerstwo, które nawiązuje do legendy o Św. Helenie, dokładne badanie paleograficzne potwierdza, że 'titulus' faktycznie pochodzi z czasów Jezusa.

Bazylika została wybudowana z polecenia Cesarza Bizancjum Konstantyna Wielkiego (306-337 r.), który w 325 r. wysłał swą matkę Helenę, gorliwą chrześcijankę, na rekonesans do Jerozolimy. Św. Helena, jak jest w podaniach, podzieliła wszystkie relikwie na trzy części, zostawiając jedną w Jerozolimie, wysyłając drugą do swego syna w Konstantynopolu, trzecią zaś biorąc ze sobą do Rzymu, do swej prywatnej kaplicy w rzymskim pałacu. Z czasem kaplica ta została rozbudowana i stała się Bazyliką Krzyża Jerozolimskiego, uznawaną od czasów Średniowiecza za jedną z siedmiu "głównych bazylik" Miasta Papieży. Do dziś bazylika posiada jeden z trzech gwoździ, fragmenty Krzyża i 'titulus', który znajdował się w kaplicy św. Heleny do 1492 r., zanim po raz pierwszy został wystawiony publicznie.

<< 3GB.pl >>
 Relikwie z Kaplicy Relikwii