menu:    
  3GB.pl > Titulus Crucis > Milczący świadek Męki Pańskiej > Imprimatur

 
 
IMPRIMATUR

Krakowskiej Kurii Metropolitalnej
numer 2408/2003 z dn. 19.07.2003 r.
Podpisane przez:
  • Ks. dr Roman Bogacz - cenzor
  • Ks. Prof. Jan Dyduch - kanclerz
  • Ks. Bp Jan Szkodon - wikariusz generalny


    imprimatur
    << 3GB.pl >>
  •