menu:    
  3GB.pl > Titulus Crucis > Milczący świadek Męki Pańskiej > Atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej

 
 
Atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej

Fundacji "Cepelia" Polska Sztuka i Rekodzieło w Krakowie
atest nr 4797/2003 wg protokołu nr 153/03 z dn. 5.05.2003 r

Atest
<< 3GB.pl >>